§1. Postanowienia Ogólne


1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej kobiecyangielski.pl
2. Właścicielem strony i sklepu www.kobiecyangielski.pl jest KOBIECY Angielski Jolanta Czauderna z siedzibą przy ul. Skarbka z gór 134C/38, 03-287 Warszawa, NIP 9372332884, REGON 146219900
3. Definicje, na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Administrator - KOBIECY Angielski Jolanta Czauderna,
b) Strona - strona internetowa dostępna pod adresem www.kobiecyangielski.pl
c) Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.kobiecyangielski.pl
d) Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony i Sklepu

§2. Administrator Danych


1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza zapisu do newslettera oraz innych form udostępnianych na Stronie.
3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu do newslettera oraz innych form udostępnianych na Stornie przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej za pośrednictwem Strony. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych.
4. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
c) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
d) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej „RODO”).
6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) JSC MailerLite, Paupio str. 28, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu przechowywania danych w bazie systemu mailingowego MailerLite, z wykorzystaniem którego Administrator realizuje wysyłkę wiadomości e-mail,
b) Mad Ventures Patryk Kozioł Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest strona i sklep.
7. Podmioty, o których mowa w ust. 6 nie uzyskują dostępu do danych Użytkownika, a jedynie przechowują je na serwerach.
8. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Użytkownik ma prawo do kontaktu z Administratorem danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kobietki@kobiecyangielski.pl
10. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
11. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle Administrator współpracuje.

§3. Pliki Cookies


1. Strona używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony, aby usprawniać funkcjonowanie Strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
4. Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies w następujących celach:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
e) identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego w Sklepie Internetowym i pokazywania, że jest zalogowany;
f) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
g )zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego.
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane są zachowane i wykorzystywane tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
8. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4. Inne technologie


1. Do monitorowania informacji i działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Strony Administrator korzysta z:
a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku
b) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony
c) Google Ads – w celu wysyłania reklam
a) piksel konwersji TikToka – w celu zarządzania reklamami na TikToku