czasy

24 listopada, 2020

Jak uczyć się czasów?

Ach te czasy gramatyczne! Czy musi być ich aż tyle? Czy muszą one być tak skomplikowane?Też tak kiedyś myślałam. Kiedyś mój mózg obejmował jeden, co najwyżej dwa czasy gramatyczne… i to tyle o ile… żadnych ochów i achów… a żeby już wiedzieć o co chodziło „w jakiś perfectach”?! Dajta mi spokój!
24 listopada, 2020

Jak uczyć się czasów?

Ach te czasy gramatyczne! Czy musi być ich aż tyle? Czy muszą one być tak skomplikowane?Też tak kiedyś myślałam. Kiedyś mój mózg obejmował jeden, co najwyżej dwa czasy gramatyczne… i to tyle o ile… żadnych ochów i achów… a żeby już wiedzieć o co chodziło „w jakiś perfectach”?! Dajta mi spokój!